Najaarsnota 2020
portal

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Organisatie

Organisatie

Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55