Najaarsnota 2020
portal

Home

Samenvatting

Bestuurlijke inleiding

Dit voorjaar kwam het land abrupt tot stilstand. Niet voor heel even, maar voor maanden en wellicht zelfs voor nog langer. Het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt heeft een schok in economie én samenleving teweeggebracht die -buiten oorlogstijd-  nooit eerder is vertoond. Een crisis als deze is de werkelijke test voor de veerkracht en aanpassingsvermogen van onze samenleving. En die blijkt enorm. Gezamenlijk leren we beetje bij beetje wat mogelijk is zonder dat het virus oplaait. En langzaamaan lijkt er steeds iets meer beweging mogelijk.

Geen enkele overheid kan de impact van zo’n omvangrijke crisis als deze in haar eentje opvangen. Samenwerken is belangrijker dan ooit. En de provincie Zuid-Holland heeft daarbij een duidelijke rol. Dankzij brede overheidssteun is ons openbaar vervoer blijven rijden. Via Innovation Quarter zijn er overbruggingskredieten beschikbaar gesteld voor startende ondernemers. Er is noodsteun beschikbaar gesteld voor de culturele sector en we gaan coulant om met gesubsidieerde activiteiten die uitgesteld worden. Met de tuinbouwsector zoeken we naar alternatieven voor producten die anders vernietigd worden. We doen wat nodig is om samen deze crisis door te komen. Onze maatregelen spreken voor zich en worden gewaardeerd. Via https://www.zuid-holland.nl/actueel/coronavirus houden we het totaaloverzicht van onze maatregelen bij.

In deze Najaarsnota stellen we onze budgetten waar nodig bij en lichten we de redenen hiervoor toe. Het is ons gelukt om een sluitende begroting te realiseren, we gaan van een negatief begrotingssaldo naar een positief begrotingssaldo. En tegelijkertijd verwezenlijken we  een groot deel van onze ambities. De ambities die niet in 2020 gerealiseerd worden -en het daarbij behorende budget- worden doorgeschoven en op een later tijdstip gerealiseerd.

Elke dag beter. Zuid-Holland. Ons motto is relevanter dan ooit. Elke dag leren we beter hoe we het hoofd moeten bieden aan de coronacrisis. Elke dag werken wij eraan om Zuid-Holland goed door deze ongekende tijd te loodsen. En elke dag weten we iets beter wat daarbij werkt.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
September 2020

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55