Najaarsnota 2020
portal

Samenvatting

Financieel beeld

Hoe is de Najaarsnota 2020 opgebouwd?

De lasten in de najaarsnota zijn gedaald met € -68.491 mln en de baten zijn gestegen met € 14,38 mln.
Het effect op de lasten is een combinatie van mutaties naar het begrotingssaldo en bijstelling op de bestemmingsreserves, daarom is de mutatie op het begrotingssaldo € 18,13 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55