Najaarsnota 2020
portal

Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 108.412
Baten € 641.663
Saldo € -533.251
Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55