Najaarsnota 2020
portal

Home

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 2 Amendementen en moties

Amendementen
Er zijn geen aangenomen amendementen.

Aangenomen moties
Motie 945 (D66)  Versnellen versnelling woningbouw
Motie 850 (CU/SGP) Verantwoord voorspellen

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55