Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

Staat van Reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Algemene reserve

92.794

127.292

124.920

95.167

95.804

102.499

115.682

Bestemmingsreserves

717.466

114.298

138.597

693.167

574.238

530.863

492.811

Totaal

810.260

241.590

263.516

788.333

670.042

633.362

608.493

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55