Najaarsnota 2020
portal

Bijlageboek bij Najaarsnota 2020

Bijlage 3 Reserves

IRP Goeree-Overflakkee

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

IRP Goeree-Overflakkee

120

0

100

20

20

20

20

Toelichting

Onderwerp:

IRP Goeree-Overflakkee

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft de uitvoering van projecten die een rechtstreeks verband hebben met het gebied Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55