Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Het verplicht thuiswerken tijdens de coronacrisis toont dat al het werk door kan gaan door de digitale voorzieningen en dat de digitale vaardigheid van de provinciale medewerkers in korte tijd toegenomen is. Het plotseling verplicht thuiswerken heeft in 2020 geleid tot extra kosten voor de provincie, met name op informatieveiligheid en extra personeel voor de servicedesk.

De verwachting is dat blijvend veel vaker vanuit huis zal worden gewerkt en we moeten daarom investeren in een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving en zorgen voor een goede ondersteuning en een gericht trainingenaanbod. We vernieuwen het opslagsysteem zodat digitale informatie vindbaar, toegankelijk en veilig is. Met de toename van de digitalisering neemt ook de wetgeving rond privacy, digitale toegankelijkheid en transparantie toe.

Toegenomen digitalisering leidt ook tot grotere kwetsbaarheid; we brengen de informatieveiligheid binnen de provincie versneld op een niveau die voldoet aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die geldt als basisnormenkader voor de informatieveiligheid van de overheid.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55