Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Een duurzame organisatie vraagt om een duurzame huishouding. Wij streven hierbij naar tevreden medewerkers en klanten. Facilitaire activiteiten dragen bij aan het realiseren van de maatschappelijke opgaven, of het nu gaat om duurzame inkoop, een energieneutrale verbouwing van ons kantoor of de elektrificering van ons wagenpark. We ondersteunen daarom de beleidsmatige doelstellingen, zoals energietransitie, innovatie en slim datagebruik.

We zetten in op verduurzaming van ons vastgoed in lijn met de bestuurlijke afspraken binnen het Interprovinciaal Overleg en Energie Rijk Den Haag (ERDH). Inmiddels is gestart met de renovatie van gebouw C. Daarin wordt meegenomen de ontwikkeling van een integrale oplossing voor de warmte-koude-opslag van zowel gebouwdeel C als de andere bouwdelen. In 2020 starten we de verkenningsfase ten aanzien van het renoveren van de overige bouwdelen van het provinciehuis en de buitenlocaties. We voeren urgente aanpassingen aan gebouwen door (brandveiligheid). We implementeren het contract circulair meubilair. De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van een duurzamer en gezonder aanbod van etenswaren in het provinciehuis. De resultaten hiervan zullen verder worden uitgewerkt in 2020 en waar mogelijk geïmplementeerd. We vervangen alle poolauto’s door elektrische auto’s. Hiervoor worden in de parkeergarage extra elektrische oplaadpunten gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55