Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie
regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

1.1

1.6.87

Subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland

600.000

1.1

1.6.77

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

200.000

1.1

1.6.91

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

150.000

150.000

Totaal

800.000

150.000

150.000

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55