Najaarsnota 2020
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Maximaal te subsidiëren 2020

7.1

PROAV B.V.

700.000

7.2

Stichting Wandelnet

50.000

50.000

7.2

Stichting Landelijk Fietsplatform

60.000

60.000

7.2

Parkschap De Biesbosch t.b.v. het beheer recreatiegebied

412.000

412.000

412.000

7.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

270.000

278.000

278.000

7.2

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

418.000

418.000

418.000

7.2

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied

153.000

153.000

153.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.875.000

1.875.000

1.875.000

7.2

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

1.001.000

1.001.000

1.001.000

7.2

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69.000

69.000

69.000

7.2

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen

500.000

7.2

Coöperatie Collectief De Groene Klaver

89.225

7.2

Stichting BuurtLAB t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Nissewaard

17.125

17.125

7.2

Stichting Lekker Groen t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Rotterdam

52.318

52.318

7.2

Gemeente Dordrecht t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Dordrecht

18.360

18.360

7.2

Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland t.b.v. het ondersteunen en opleiden van (nieuwe) vrijwilligers

50.000

50.000

7.2

Stichting Instituut voor Natuureducatie t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Delft

120.697

120.697

7.2

Stichting Milieu Dichterbij t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Schiedam

20.000

20.000

7.2

Stichting Naar Buiten t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leiden

32.500

32.500

7.2

Stichting Plezierrivier De Rotte t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam

19.000

19.000

7.2

Stichting Techniekmenu t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leidschendam-Voorburg

20.000

20.000

7.2

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap t.b.v. de uitvoer van een Voucherregeling Zelf doen in het groen in de stad en het aanbieden van een cursus Groen gastheerschap in Covid-19 tijden

60.000

60.000

7.3

VP-delta t.b.v. Innovatieprogramma

400.000

400.000

7.3

Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project boeren bij hoogwater

500.000

500.000

Totaal

6.547.225

4.316.000

500.000

810.000

5.626.000

De begrotingssubsidie aan Stichting BuurtLAB t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Nissewaard voor een bedrag van € 17.125 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor ‘Groen doet goed’ activiteiten in gemeente Nissewaard.
Groen doet goed 2020 in gemeente Nissewaard bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagnes Het spettert! en Herfstfeest/Winterspelen. Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 17.125 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Lekker Groen t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Rotterdam voor een bedrag van € 52.318 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor Groen doet goed 2020 in gemeente Rotterdam. Groen doet goed 2020 in gemeente Rotterdam bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagnes Buiten les in de buurt, Het spettert! en Herfstfeest/Winterspelen.
Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 52.318 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Gemeente Dordrecht t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Dordrecht voor een bedrag van € 18.360 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor Groen doet goed activiteiten in gemeente Dordrecht.
Groen doet goed 2020 in gemeente Dordrecht bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagnes Het spettert! en Herfstfeest/Winterspelen. Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld.
Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 18.360 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland t.b.v. het ondersteunen en opleiden van (nieuwe) vrijwilligers voor een bedrag van € 50.000 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor het ondersteunen en opleiden van (nieuwe) vrijwilligers voor het begeleiden van wandelingen. Hiermee kunnen nieuwe wandelingen opgezet worden en het huidige aanbod versterkt worden. Dit sluit aan op de toenemende vraag naar wandelmogelijkheden door inwoners van Zuid-Holland, die moeilijker zelfstandig gaan wandelen. In deze groep zitten veel ouderen. De gezondheidsvoordelen van het wandelen voor deze groep zijn groot. Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er is gekeken naar opdrachtverlening als alternatief voor subsidie, maar de provincie krijgt geen levering in goederen en/of diensten. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 50.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Instituut voor Natuureducatie t.b.v. Groen doet goed 2020 in gemeente Delft voor een bedrag van € 120.697 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor overkoepelende werkzaamheden van het programma Groen doet goed 2020 door IVN en Groen doet goed 2020 in gemeente Delft. De overkoepelende werkzaamheden bestaan uit coördinatie programma, communicatie en organiseren cursussen voor vrijwilligers, die zich inzetten voor de uitvoer van het programma per gemeente/locatie. Groen doet goed 2020 in gemeente Delft bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagne Winterspelen. Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 120.697 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Milieu Dichterbij t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Schiedam voor een bedrag van € 20.000 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor Groen doet goed activiteiten in gemeente Schiedam. Groen doet goed 2020 in gemeente Schiedam bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagnes Buiten les in de buurt, Het spettert! en Herfstfeest/Winterspelen. Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 20.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Naar Buiten t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leiden voor een bedrag van € 32.500 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor Groen doet goed activiteiten in gemeente Leiden. Groen doet goed 2020 in gemeente Leiden bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagnes Buiten les in de buurt, Het spettert! en Herfstfeest/Winterspelen.
Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 32.500 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Plezierrivier De Rotte t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam voor een bedrag van € 19.000 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor Groen doet goed activiteiten in gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam. Groen doet goed 2020 in gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagne Het spettert! Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 19.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Techniekmenu t.b.v. Groen doet goed activiteiten in gemeente Leidschendam-Voorburg voor een bedrag van € 20.000 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor Groen doet goed activiteiten in gemeente Leidschendam-Voorburg. Groen doet goed 2020 in gemeente Leidschendam-Voorburg bestaat uit het organiseren van activiteiten voor kinderen vallend onder de campagnes Buiten les in de buurt, Het spettert! en Herfstfeest/Winterspelen. Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er zijn geen alternatieven voor subsidie overwogen, omdat de provincie geen levering in goederen en/of diensten krijgt. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 20.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap t.b.v. de uitvoer van een Voucherregeling Zelf doen in het groen in de stad en het aanbieden van een cursus Groen gastheerschap in Covid-19 tijden voor een bedrag van € 60.000 (doel 7.2)
Het betreft een begrotingssubsidie voor de uitvoer van een Voucherregeling Zelf doen in het groen in de stad en het aanbieden van een cursus Groen gastheerschap in Covid-19 tijden.
Doel van deze voucherregeling is het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven om de stedelijke leefomgeving te vergroenen. De volgende punten worden in de voucherregeling verwerkt:

  • Het betrekken van nieuwe mensen, die “normaal” minder bereikt worden, bij vergroenen van de stad.
  • Het opstarten van nieuwe groene initiatieven
  • Het aanleggen van groene elementen in onder andere openbare ruimte

Doel van de cursus Groen gastheerschap in Covid-19 tijden is vrijwilligers te trainen in het aanpassen en aanleren van werkwijzen die corona-proof zijn.
Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving.
De maatschappelijke baten zijn: de provincie wil de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen vergroten. Dit wordt bereikt door: het vergroten van natuurkennis en natuurbeleving; Stimuleren en ondersteunen inzet van burgers voor en in het groen.
Er is gekeken naar opdrachtverlening als alternatief voor subsidie, maar de provincie krijgt geen levering in goederen en/of diensten. Hierdoor valt het Groen doet goed programma niet onder de voorwaarde van een opdracht.
Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 60.000 en deze op te nemen in de begroting.

De begrotingssubsidie aan VP delta t.b.v. Innovatieprogramma voor een bedrag van € 400.000 (doel 7.3)
Klimaatadaptatie en bodemdaling zijn relatief nieuwe opgaven die veel baat hebben bij nieuwe innovatieve technieken en toepassingen in stedelijk gebied. Via het Innovatieprogramma van VP-Delta worden nieuwe innovaties gescout en ondersteund in het doorontwikkelen, testen, verbeteren en demonstreren op het terrein van The Green Village van de TU Delft. Op het terrein zijn hiervoor o.a. de Waterstraat en het Hitteplein ingericht. VP-Delta speelt daarmee een belangrijke rol in het opbouwen, ontsluiten en delen van kennis over oplossingen voor wateroverlast, hittestress, droogte, bodemdaling en overstromingsrisico’s.
Het VP-Deltaprogramma is in 2013 gestart als samenwerkingsprogramma van diverse regionale overheden (provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Delft, Den Haag, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en kennispartners (TU Delft, Deltares, TNO, IHE Delft en de Hogeschool Rotterdam) onder de noemer Valorisatieprogramma Water- en Deltatechnologie (VP-delta).
Een belangrijk deel van de financiering kwam tot en met 2019 via de Europese subsidieregeling EFRO. Deze subsidieregeling loopt af, maar de partners hebben besloten om dit succesvolle innovatieprogramma gezamenlijk voort te willen zetten, met name gericht op het onderwerp klimaatadaptatie. Met het nieuwe programma 2020-2024 wordt bovendien het partnerschap uitgebreid: gemeente Dordrecht en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn al toegetreden. Belangstelling om toe te treden is inmiddels geuit door Hoogheemraadschap Hollandse Delta en een groep van middelgrote Zuid Hollandse gemeenten: Leiden, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland en Lansingerland. Ook deze partijen dragen financieel bij aan de begroting van dit programma. Hoewel hiermee niet de volledige financiële omvang van de vorige programmaperiodes kan worden opgebracht, is hiermee wel een zeer gewenst vervolg mogelijk dat zich specifiek richt op klimaatadaptatie. Dekking voor de provinciale bijdrage komt uit de budgetten die reeds in de begroting beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in beleidsdoel 7.3 Klimaatbestendig Z-H,opgewassen tegen effecten van klimaatverandering en bodemdaling.
De maatschappelijke baten zijn: de effecten van klimaatverandering (weers-extremen, zeespiegelstijging) en bodemdaling hebben impact op de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee ook op de gezondheid en veiligheid van onze inwoners, de robuustheid van onze natuur, gebouwen en infrastructuur en aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen (concurrentiekracht/ vestigingsklimaat). Om ervoor te zorgen dat in Zuid-Holland onze inwoners, bedrijven en investeringen gezond en veilig blijven, moeten we onze omgeving, ons beleid en ons handelen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.
Het geven van een opdracht aan VP-Delta is overwogen als alternatief voor subsidie, maar bleek geen optie. De financiering betreft de financiering van structurele activiteiten die door VP-Delta gedurende een boekjaar worden uitgevoerd, zonder dat er een specifiek eindresultaat wordt opgeleverd.
Gevraagd wordt aan de Provinciale Staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 400.000 en deze op te nemen in de begroting.

Boekjaar- en projectsubsidies 2020 in vergelijking met 2019 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidie-plafond 2019

Begroting 2020
(beleidsarm)

Urgente claims 2020

1 e Begrotings-wijziging 2020 (beleidsrijk)

Voorjaars-nota 2020

Najaars-nota 2020

Totaal subsidie-plafond 2020

7.1

1.6.73

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

41.036

7.1

1.6.96

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020

98.000

98.000

Totaal

41.036

98.000

98.000

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 13:14:28 met de export van 10/15/2020 12:47:55